Minumum 11 100 til alle i Bring Express

Det er oppnådd enighet mellom Postkom og Bring Express Norge AS i årets lønnsoppgjør. Det gis et lønnstillegg på 11 100 kroner i året til alle. Fastlønnede med årslønn på eller under 345 000 kroner får i tillegg et lavtlønnstillegg på 2 250,-.

– Vi er fornøyd med resultatet og kan anbefale dette. Det har vært viktig for oss å heve den gruppa med lavest lønn, sier Gerd Øiahals 1. nestleder i Postkom.

Alle tillegg blir gitt fra 1. april, og inkluderer tillegget i A-delsforhandlingene.

Partene er også enige om å se på tiltak for å motivere medarbeidere til å ta kurs i tråd med avsatte midler til fagbrev og stipend.

Forhandlingsresultatet vil bli lagt ut til uravstemning, ytterligere informasjon om uravstemningen kommer senere.

2018-05-03T15:59:53+00:00

Privacy Policy Settings