Lønnsforhandlingene i Posten Norge og tre av datterselskapene er nå avsluttet. Kun Bring Transportløsninger gjenstår.

– Vi er fornøyd med resultatet. Det gir en kjøpekrafts forbedring til alle. , uttaler 1. nestleder i Postkom Gerd Øiahals.

Alle lønnsøkningen vil gjelde fra 1. april, og alle tilleggene inkluderer tillegget som ble gitt i A-delen av forhandlingene.

Her er resultatene fra de tre forhandlingene:

Posten Norge:

  • 12 800,- til alle som tjener under 470 000 og et tillegg på 2,7 % til alle som tjener over dette.
  • I tillegg til tilleggene er det av satt 3 millioner til justeringer.

Bring Warehousing AS:

  • 10 000,- til alle.
  • Minstelønna økes til 168,- kroner.
  • I tillegg til tilleggene er det avsatt en pott på 70 000,- til fordeling. Fordelingen avtales mellom partene.

Bring Express Norge AS:

  • 13 750 til alle.

De gjennomførte lønnsforhandlingene er godkjent av forbundsstyret i Postkom. Lønnsforhandlingene i Bring Transportløsninger og DNB avholdes etter påske.