I løpet av oktober vil Postkoms medlemmer få sitt første digitale nyhetsbrev fra Posthornet. Nyhetsbrevet sendes til medlemmenes e-postadresser, og vil være et tillegg til papirutgaven av Posthornet som kommer i postkassen. – Vi er setter stor pris på den muligheten LO Media gir oss til å kommunisere relevant stoff om Postkoms fremtid som forbund og andre viktige saker, uttaler forbundsleder Øverland. Dette er en del av satsingen på informasjon i forbindelse med debatten om Postkom skal bli en del av et annet forbund. Det vil være en kanal der nyhetene kommer raskt ut, slik at det enkelte medlem er oppdatert og kan følge med på debatten om Postkoms fremtid., Men også andre nyheter som er relevant for Postkom og fagorganiserte i de øvrige LO-forbundene vil bli viet plass.
Det tas sikte på å sende ut slike nyhetsbrev via e-post et par ganger i måneden. Det legges ikke opp til faste dager, men heller at det sendes ut nyhetsbrev når det er viktige nyheter som vi tror at mange medlemmer vil ha interesse av å lese.
Dette tilbudet gis til alle Postkom-medlemmer forbundet har epost-adresse til. Hvis du vet om en kollega som ikke har registrert e-postadressen sin i forbundet, må du gjøre han eller hun oppmerksom på at et er laget en egen side på Postkoms hjemmeside der de kan bestille nyhetsbrevet.
Og om du ikke ønsker å motta nyhetsbrev via e-post, vil det være veldig enkelt å melde seg av med et par tastetrykk.
Både forbundet og redaksjonen i Posthornet ser fram til å komme i gang med dette tilbudet, og vi er trygge på at kombinasjonen av fagblad i postkassen og nyhetsbrev i epostkassen vil gi et bedre samlet tilbud til deg som er medlem i Postkom.