Jane B. Sæthre, fungerende leder i Norsk Jernbaneforbund. Foto: Kristian Brustad

Norsk Jernbaneforbund ser at oppsplitting og endrede rammebetingelser i jernbanesektoren krever nye organisasjonsløsninger. Sammenslåing med andre forbund må vurderes. 

Norsk Jernbaneforbund (NJF) har mange fellestrekk med Postkom. Begge forbundene har bakgrunn som statsforbund, de er blitt statseide selskaper og begge forbundene opplevde medlemsnedgang på 2000-tallet. Men der Postkom står foran videre nedgang, har NJF stabilisert medlemstallet og har ligget stabilt rundt 6.700 yrkesaktive de siste årene.

Ønsker fullmakt. Men selv om økonomien i NJF er god og medlemsutviklingen er stabil, vil ledelsen likevel vurdere å gå inn i et annet LO-forbund. Forbundet legger derfor fram et forslag for landsmøtet og ber om fullmakt til å vurdere sammenslåing med andre.

– Vi ønsker dette for å sikre at vi har tilgang til tariffavtaler for medlemmene våre, og vil be landsmøtet om fullmakter til allianser, sammenslåing eller å gå inn i andre forbund, sier konstituert leder for NJF, Jane B. Sæthre.

Hun sier at hovedbegrunnelsen er at Regjerningens anbudspolitikk gjør at det trolig vil komme private eiere inn på jernbanen, og slik LO er organisert så har ikke NJF tariffrett i privat sektor (NHO-området).

– Da må vi i tilfelle overføre medlemmer fra NJF til andre forbund, sier Sæthre, og ramser opp at terminalarbeiderne kan havne i Transportarbeiderforbundet, renholdere og arbeidere i pukken kan havne i Norsk Arbeidsmandsforbund og verkstedansatte kan havne i Fellesforbundet. For å nevne noen.

Jernbanekulturen kan bli borte. – Da vil trolig organisasjonsgraden gå ned. Jernbanekulturen vil bli borte og styrken overfor myndighetene vil bli redusert ved en slik pulverisering. Vi er små, men likevel et sterkt forbund. Det er veldig ødeleggende å splitte oss opp, sier Jane B. Sæthre, før hun legger til:

– Det viktigste er ikke at forbundet består akkurat som I dag, men at de jernbaneansatte er samlet i ett og samme forbund. Vi har felles grensesnitt med både Transport, NLF, NAF og Fellesforbundet. 

Kultur og historie er viktig. NJF deltok i prosessen med å etablere et nytt forbund i 2005, det som ble kallet Forbund1. Erfaringene fra Forbund1 og Forbundsalliansen viser at det ser vanskelig ut å starte med blanke ark, samt at felles kultur og tradisjon er viktig for medlemmene, framholder Sæthre. 

På samme måte som i Postkom blir det landsmøtet til høsten som avgjør den videre veien for Norsk Jernbaneforbund.

Print Friendly, PDF & Email