Her finner du Postkoms regler for varsling, habilitet og etiske retningslinjer:

VARSLINGSRUTINER FOR POSTKOM

HABILITET

ETISKE RETNINGSLINJER

Regler mot kjøp av sex