Etikk og varsling

Etikk og varsling 2017-10-18T15:48:49+00:00

Her finner du Postkoms regler for varsling, habilitet og etiske retningslinjer:

VARSLINGSRUTINER FOR POSTKOM

HABILITET

ETISKE RETNINGSLINJER