Kretsene utgjør Postkoms lokale nivå. Postkom har i alt sju kretser, fem geografiske og to landsdekkende:

> Midt-Norge krets

> Nord-Norge krets

> Oslo, Akershus og Østfold krets

> Sør- og Vestlandet krets

> Østlandet krets

> Lederkretsen

> LO Finans Postkom