Adresse

Postkom Lederkretsen
Møllergata 10
0179 OSLO

Kretsstyre

Leder:
Rune Grytten
Mobil: 911 43 621
E-post: rune.asle.grytten@posten.no

Nestleder:
Ingunn Romfog
Mobil: 917 51 452
E-post: ingunn.romfog@bring.com

Styremedlem:
Elin Skjæran Moe
Mobil: 905 06 208
E-post: elin.moe@posten.no

Vara:
Kjell Kåre Bomann
Mobil: 918 86 131
E-post: kjell.bomann@bring.com

 

Vara:
Petter Brudvik
Mobil: 416 20 030
E-post: petter.brudvik@posten.no