Midt-Norge Krets organiserer vel 80 prosent av samtlige posttilsatte i Trøndelag, Møre og Romsdal inkl. Nordfjord, og har til sammen omlag 1200 aktive medlemmer.

Det er 27 distribusjonsenheter, 3 postkontor og 2 bedriftssenter i kretsen. Det er også 2 ruteklargjøringsenheter (Molde og Trondheim) og 5 pakke/godsterminaler (Trondheim, Molde, Måløy og 2 stk i Ålesund) i kretsen.

Kretsens er organisert i 2 nivåer:

1. Representativt årsmøte som avholdes hvert år, der alle plasstillitsvalgte har tale-, stemme- og forslagsrett, og medlemmer har forslags- og talerett.
2. Kretsstyret som består av 9 medlemmer og 4 vara.

Kretsen har kontor på Trondheim Logistikksenter.

Dokumenter