Østlandet krets ble stiftet på årsmøtet 7. mars 2017.   

Kretsen organiserer medlemmer i Buskerud, Hedmark, Opland, Telemark og Vestfold.

Kretsen er organisert i to nivåer og disse er: Årsmøte som avholdes hvert år innen utgangen av mars, og kretsstyret som består av 9 personer med tre vararepresentanter.

Kretskontoret ligger på Stokke Postterminal, Borgeskogen 65, 3169 Stokke. I tillegg disponerer kretsen kontorplasser i Drammen, Hamar og Skien.