Agder og Rogaland krets og Vestlandet krets har slått seg sammen til Sør- og Vestlandet krets. 

Den nye kretsen har allerede fått på plass nytt kretsstyre, mens det fortsatt gjenstår en del praktisk gjenomføring.

 

Tidligere Agder og Rogaland krets

Tidligere Agder og Rogaland krets organiserer vel 80 prosent av samtlige posttilsatte i de nevnte fylker, og har totalt til sammen ca 1387 aktive medlemmer (og ca. 550 pensjonister/uføre).

Det er til sammen 37 enheter,  12 satellitter  i distribusjon, 7 enheter i produksjon, 20 postkontor og 2 kundesenter i divisjon Post. I divisjon Logistikk er det 6 transportavdelinger, 4 pakke og 1 teknisk enhet. 

Kretsen er organisert i tre nivåer og disse er: Årsmøte som avholdes hvert år innen utgangen av mars, representantskap som samles minimum to ganger i året og som består av til sammen 31 representanter inkl. 1 pensjonistrepresentant, og et kretsstyret som består av 9 personer.

Kretskontoret ligger i 1. etasje på Stavanger Postterminal.

Dokumenter:

 

Tidligere Vestlandets krets

Tidligere Vestlandets krets organiserer vel  80 prosent av samtlige posttilsatte i Hordaland,  Sogn og Sunnfjord, og har til sammen ca 1167 aktive medlemmer og ca 773 pensjonister/uføre.

I divisjon Post er det 33 distribusjonsenheter, 5 enheter i produksjon, 14 postkontor, 1 bedriftssenter, 1 teknisk enhet, samt distriktssjefer i Post i Butikk og rådgivere i regionsstab.

I Logistikk Operations er det 4 enheter i transport og 2 enheter i pakke, samt Bring Warehousing, Bring Express og Bring Logistics.

Kretsen er organisert i tre nivåer:

Representativt Årsmøte som avholdes hvert år innen utgangen av mars mnd.

Kretsstyre med 9 representanter + 2 fast møtende vararepresentanter.

Kretskontoret ligger i 1.mesaninetasje på Bergen Postterminal, Kanalveien 52B.

Dokumenter: