Postadresse

Fagforbundet Post Vestlandet
Postboks 7989
5020 Bergen

E-post
postkom.sor-ogvestlandet@posten.no

 

Kretsstyret

Kretsleder:

Jarle Eide
Mobil: 957 78 090
E-post: jarle.eide@posten.no


1. nestleder:

Terje Nordgulen 
Mobil: 975 80 104
E-post: terje.nordgulen@posten.no

2. nestleder:
Jorun N. Stallemo 
Mobil: 905 98 940
E-post: jorun.stallemo@bring.com

1. styremedlem:
Helge Mathisen
Mobil: 900 37 280
E-post: helge.mathisen@posten.no

2. styremedlem:
Odd-Geir Brandal
Mobil: 924 07 718
E-post: odd-geir.brandal@posten.no

3. styremedlem:
Vivian Grimelid
Mobil: 411 28 268
E-post: vivian.grimelid@posten.no

4. styremedlem:
Solfrid Træet
Mobil: 928 56 354
E-post: solfrid.traet@posten.no

5. styremedlem:
Gaute Astrup Lien
Mobil: 920 32 664
E-post: gaute.lien@posten.no

6. styremedlem:
Christine Fagg – ungdomskontakt
Mobil: 924 24 923
E-post: christine.fagg@posten.no

1. vara:
Robin Knutsen
Mobil: 464 45 406
E-post: robin.knutsen@posten.no

2. vara:
Ann-Gunn Jonassen
Mobil: 922 56 016
E-post: ann-gunn.jonassen@posten.no

3. vara:
Tarjei Lyssand
Mobil: 472 71 875
E-post: tarjei.lyssand@posten.no

4. vara:
Petter Eriksen
Mobil: 901 39 583
E-post: petter.eriksen@posten.no