Sør- og Vestlandet krets organiserer vel 80 prosent av samtlige posttilsatte i Agder, Rogaland, Hordaland,  Sogn og Sunnfjord. Kretsen har ca 1600 yrkesaktive medlemmer og 1900 pensjonister/uføre. 

Kretsen er organisert i tre nivåer:

  • Årsmøte som avholdes hvert år innen utgangen av mars.
  • Representantskap som samles minimum to ganger i året og som består av til sammen 14 representanter
  • Kretsstyre som består av 6 personer.

Se her for kontaktinformasjon for kretsstyret.