Postkom – veien videre2018-11-26T09:50:30+01:00

Uravstemning om sammenslåing med Fagforbundet

Ett overveldende flertall i landsstyret vedtok i dag at de ønsker at Postkom skal gå inn i Fagforbundet. Det betyr at saken blir lagt ut til uravstemning. – Jeg er glad for at landsstyret har tatt et klart standpunkt. Nå er det opp til medlemmene å bestemme, sier forbundsleder Odd Christian Øverland. De to forbundslederne Odd Christian Øverland og Mette Nord var fornøyd med vedtaket.

27. februar 2019|

Slik har Fagforbundet innfridd våre krav

I forrige uke innstilte forbundsstyret på at Postkom skal gå inn i Fagforbundet. – Fagforbundet har i all hovedsak innfridd de kravene Postkom har stilt. Det er dette som danner grunnlag for forbundsstyrets innstilling til landsstyret, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

20. februar 2019|

Postkom vil inn i Fagforbundet

Forbundsstyret i Postkom har i dag vedtatt å innstille på at Postkom skal gå inn i Fagforbundet. Forbundsstyret har gjort en helhetsvurdering og mener at Fagforbundet totalt sett vil være det beste valget for Postkom.

13. februar 2019|

DEBATTHEFTE: «Veivalg – Postkom etter 2016»

Skal vi fortsette alene, eller gå sammen med andre?

Veivalg - Postbiler - FORSIDE

Les mer >

Et veivalg for Postkom

Les mer >

Stadig færre medlemmer

Les mer >

Veivalg - Ann Elisabeth Wirgeness - FORSIDE

Vil at Postkom
skal bli del av et
større forbund

Les mer >

Veivalg - Terje Nordgulen - FORSIDE

Vil ikkje at Postkom
skal bli del av
eit anna forbund

Les mer >

Veivalg - Ungdom - FORSIDE

Flertallet av de
unge vil inn i et
annet forbund

Les mer >

Veivalg - Danske postbud - FORSIDE

Dansk Postforbund gikk
inn i et annet forbund

Les mer >

Veivalg - Anders Skattkjær - FORSIDE

Slik gikk det med
Norsk Grafisk Forbund

Les mer >

Også jernbaneforbundet vurderer å finne en partner

Les mer >

Privacy Policy Settings