Posten Norge har bestemt å fremskynde omorganiseringen av ruteklargjøring. Posten ønsker en overføring fra terminalene ute og overføre ruteklargjøringen til Østlands Terminalen.

– Vi har tidligere blitt varslet om at en slik omlegging som nå foreslås ville komme senere. Vi reagerer derfor sterkt på at dette kommer nå rett før jul, uttaler Hans Fredrik Danielsen, nestleder i Postkom.

Postkom vil nå gå i forhandlinger med Posten om hvordan denne omorganiseringen skal foregå. Postkom vil være opptatt av å få til best mulig løsninger for de som rammes.

– Vi forstår frustrasjonen og harmen til de som nå rammes. Postkom krever at det gjennomføres ryddige omstillingsprosesser, slik at vi har fått til tidligere. Postkom har forlangt å få et helhetlig bilde av situasjonen i Posten, for å få alle mulige fremtidig tiltak og omstillinger på bordet. Vi vil ikke omstille medlemmer over til andre områder som vil ryke i neste runde, utaler Danielsen.

Postkom innser at postvolumene faller drastisk, og at det er behov for innsparinger. En må likevel ta seg tid til gode og ryddige prosesser.

– Postkom forlanger nå at staten som eier reduserer sitt krav til utbytte i Posten Norge. Vi kan ikke ha en eier som gjennom sine krav til utbytte forverrer situasjon for de ansatte og et selskap som står midt opp i dramatiske omlegginger, uttaler Danielsen.