Postkoms medlemmer har talt og et overveldende flertall sa ja til å bli en del av fagforbundet. Fire av fem stemte ja (80,7 %) og valgdeltakelsen var svært høy (77,9 %).

– Dette er et klart og tydelige svar fra medlemmene. Jeg er glad for at oppslutningen ble stor og resultatet tydelig. Det betyr at det er et samlet Postkom som nå går inn i Fagforbundet. Vi skal sette vårt preg på Fagforbundet og vi skal ta med oss våre stolte tradisjoner og historie inn i et nytt forbund, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

Svært mange benyttet seg av den elektroniske avstemningen. Tre av fire stemte elektronisk, mens resten stemte på papir.

– Kretsene og lokale tillitsvalgte har gjort en kjempe jobb i forkant av og under uravstemningen. De fortjener stor ros for innsatsen som er lagt ned. Vi har lovet enhetene med høy valgdeltakelse kake som premie, så det kommer til å bli mye kake fremover, uttaler en fornøyd forbundsleder.

Nå starter forberedelsene til ekstraordinært landsmøte som avholdes den 27. august. Her skal den formelle avgjørelsen fattes.

(Det kan komme noen små endringer i de endelige stemmetallene, da det fortsatt kan ligge noen 10-talls stemmer i posten.)

Print Friendly, PDF & Email