Meningsmålinger gjennomført i kampen mot postdirektivet

Det er gjennomført en rekke meningsmålinger som viser at det er stor motstand mot å innføre EUs tredje postdirektiv i Norge og en generell motstand mot å liberalisere postmarkedet ytterligere.

Her er noen av funnene i undersøkelsene (Ta inn de sist utførte under egen fane merket meningsmålinger på postdirektivet.no):