Gjennom historien har det å være til for medlemmene i det aller meste også vært forenlig med å arbeide for best mulig posttjenester i Norge. Ikke noe er bedre enn at de to målene kan forenes, men det er ikke sikkert det blir slik i årene som kommer. Og da må Postkom, som fagforbund, først og fremst jobbe for å finne gode løsninger for medlemmene.

Når jeg skriver dette tenker jeg på forslaget om å redusere antallet omdelingsdager for post, som nå er ute på høring. Regjeringen ønsker å redusere omdeling av post til annenhver dag. Senterpartiets svar er at det bør innføres omdeling på lørdager igjen, og KrF foreslår at det bør være fem dager i distriktene og annenhver dag i byområdene. Jeg skulle gjerne kjempet for å opprettholde servicenivået slik det er i dag, men det er dessverre urealistisk av to grunner: Vi vet at brevvolumene faller, og vi vet at politikernes vilje til å betale for ulønnsomme posttjenester er minimal. Det viste behandlingen av årets statsbudsjett, da Stortinget bevilget 540 millioner kroner mindre enn det de reelle merkostnadene er. Det eneste partiet som foreslo å bevilge litt mer, var Senterpartiet, men likevel ikke mer enn at mankoen fortsatt var på hele 440 millioner.

Dette er bakteppet. Og Postkom må forholde seg til realitetene: Det blir mindre post, og politikerne er ikke villige til å betale store summer for ulønnsomme posttjenester. Dersom tjenestetilbudet opprettholdes under slike betingelser, betyr det at Posten selv må bære merkostnadene ved de samfunnspålagte oppgavene. Og vi ender sakte, men sikkert opp med et selskap med bunnskrapt kasse. I en slik situasjon er det etterhvert ikke penger verken til omstilling eller innovasjon. Derfor mener jeg at den eneste fornuftige tilnærmingen for Postkom er at det blir postomdeling annenhver dag, og at vi skal slåss for at det blir både tid og penger til gode omstillingsprosesser og -løsninger.

Vårt mål er det samme – nå som tidligere. Vi skal sørge for at de som må slutte, får anstendige ordninger eller bistand til å finne ny jobb. Dette har vi klart i samtlige omstillinger vi har vært gjennom de siste 20 årene, så det skal vi klare denne gangen også. Vårt krav er derfor at endringer tidligst kan tre i kraft i 2020, og at Posten Norge må få lov til å benytte deler av verdiskapingen i selskapet til omstilling av de ansatte. I tillegg til å sørge for gode ordninger for de som må slutte, er vi opptatt av at Posten Norge skal være en god arbeidsplass for de som blir igjen. De skal jobbe i et selskap som har både kompetanse og ressurser til å møte framtidas utfordringer.

Alternativet til denne strategien er å kjempe imot endringer til kassa er tom – men når kassa er tom, er det lite igjen å kjempe for.

Odd Christian Øverland
forbundsleder

Print Friendly, PDF & Email