Rett etter påske starter uravstemningen, der du skal ta stilling til om du støtter at Postkom skal bli en del av Fagforbundet. Et enstemmig forbundsstyre og et overveldende flertall i landsstyret har anbefalt dette. Nå er det opp til medlemmene å bestemme.

Bak oss ligger en lang og grundig debatt i hele organisasjonen. Den organisasjonsmessige behandlingen startet på landsmøtet i 2016 og den kulminerer med vårens uravstemning. Vi har i fellesskap valgt ut aktuelle forbund, ogstilt krav til dem om det som er viktig for oss. Gjennom hele prosessen har vi fått innspill fra medlemmene om hva som må innfris. Vi har i all hovedsak fått gjennomslag for kravene, og kan nå få et stort og sterkt forbund i ryggen. Forbunds- og landsstyret har konkludert. De mener den beste løsningen er å gå inn i Fagforbundet. I krevende tider for Posten, Bring og banken vil vi trenge den styrken Fagforbundet vil gi.

Medlemsundersøkelsene viser at et stort flertall av medlemmene mener det er riktig å gå inn i et annet forbund. Jeg og et samlet forbundsstyre er helt på linje med dette flertallet. Samtidig er jeg opptatt av å understreke at meningsmålinger ikke er valgresultat, og at det i en demokratisk organisasjon er lov til å ha andre meninger. Derfor vil jeg minne om viktigheten av å delta i uravstemningen, uavhengig av hva du mener. For meg er det ikke bare resultatet som betyr noe, men også at medlemmene har engasjert seg og at vi dermed får stor valgdeltakelse.

Dersom du er i tvil, bør du benytte tiden frem til uravstemningen som starter den 23. april til å sette deg inn i resultatet vi har fått i forhandlingene med Fagforbundet. Du fikk tilsendt en informasjonsbrosjyre sammen med forrige utgave av Posthornet, og det er mye lesestoff om dette på Postkoms nettsider. I tillegg arrangeres det en rekke medlemsmøter rundt om i landet, og tillitsvalgte vil reise ut på arbeidsplassene for å informere og svare på spørsmål fra dere.

Godt valg!

Print Friendly, PDF & Email