Arbeidsprogram 2018

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. Det gir føringer for prioriteringene i Postkom på de to organisatoriske nivåene, forbund og krets.

(Divisjonstillitsvalgte er sammen med forbundskontoret et utøvende ledd for forbundsstyret)

Forbedring av generelle lønns- og arbeidsvilkår og ivaretakelse av rettigheter for medlemmer i omstilling, verving av nye medlemmer, synliggjøring og forbedring av medlemsfordeler, vil alltid være prioriterte områder for Postkom.

I 2018 skal Postkom:

 • jobbe for god lokal deltagelse og forankring om veien videre for Postkom etter 2016.
 • jobbe for å beholde flest mulig arbeidsplasser i distriktene og fremme heltidsstruktur og at HMS preger arbeidsplassene vi organiserer i.
 • jobbe for at arbeidet i selskapene som Postkom organiserer i utføres av egne ansatte.
 • bruke bedriftene som arbeidstreningsarena for flyktninger og asylsøkere.
 • lage et opplegg for kretsene for å styrke tillitsvalgtordningen i de bedriftene vi organiserer i.
 • jobbe for at organisasjonen speiler mangfoldet og bredden i egen organisasjon
 • mobilisere for styrevalg.
 • dreie og styrke den interne kompetanseutviklingen slik at medlemmene får dokumenterbar kompetanse for eksternt arbeid.
 • motivere medlemmer til å skaffe seg eksternt arbeid ved bl.a. å drøfte med Posten egnede tiltak som f.eks muligheter til permisjon uten lønn for å prøve seg i jobb utenfor bedriften.
 • prioritere den medlemsrettete aktiviteten foran indre organisatorisk arbeid.
 • øke organiseringsgraden i miljøer hvor vi har et potensiale gjennom spesielt å bli et synlig og felles Postkom i nye og sammenslåtte produksjonsmiljøer.