Postkoms eget bemanningsprosjekt har utarbeidet et notat som definerer Postkoms politikk i bemanningsspørsmål.

Notatet er forankret i Postkoms forbundsstyre, og Postkoms bemanningspolitikk kan sammenfattes slik:

  • Alle enheter skal ha rett bemanning med riktig kompetanse
  • Hovedregelen er at ansatte skal være tilsatt fast og på heltid.
  • Bedriftenes bemanningspolitikk skal være preget av god, langsiktig personalplanlegging og forutsigbarhet for de ansatte.
  • Arbeidet i eller nær ”produksjonen” skal organiseres slik at de ansatte har varierte oppgaver, har bred kompetanse, og om nødvendig kan utføre arbeid på tvers av styringslinjer, divisjoner og sågar selskaper.

Les og last ned hele notatet om Postkoms bemaninngspolitikk her.