Ledelsen har ordet2020-03-11T15:24:07+01:00
21.nov 2019

Rødt + FrP = sant

Det har på nytt vært debatt om Bring Trucking. Denne gangen fordi de har etablert seg i Polen. Partiet Rødt og Lastebileierne raser. De mener at et statlig selskap som Posten ikke skal etablere seg i utlandet og argumenterer med at slike etableringer utkonkurrer norske arbeidsplasser. Da må jeg spørre: Tror de virkelig at det ville ha vært norske sjåfører som kjørte i rute mellom Norge og Polen dersom Bring Trucking lot være å etablere seg der? Selvfølgelig ville det ikke ha vært slik. Det ville sannsynligvis vært et polsk selskap eid av Post Nord, Deutsche Bahn eller andre store,

18.okt 2019

Rødgrønt Norge

Av og til får jeg spørsmål om hvorfor vi i Postkom engasjerer oss politisk. Svaret på det er ganske enkelt: Det gjør vi fordi politikk betyr noe for våre medlemmer – både på jobben og i fritiden. Erkjennelsen av at vi ikke løser alt gjennom tariffavtalene kom tidlig i Arbeiderbevegelsen, derfor var det fagforeninger som opprettet Arbeiderpartiet. Utviklingen av arbeidsplassene som Postkom organiserer er både styrt og avhengige av politiske vedtak.

13.sep 2019

Fagforbundet, her kommer vi!

Da er den formelle beslutningen tatt om å gå inn i Fagforbundet. Etter solid flertall i uravstemningene har vårt ekstraordinære landsmøte fattet den endelige beslutningen. Nå er det ingen vei tilbake, og det er jeg glad for. Det er en lang og tidkrevende prosess vi nå har lagt bak oss. Slik er det når organisasjonsdemokratiet skal virke. Helt siden vi startet prosessen har vi arrangert møter og gjennomført undersøkelser. Vi har hele veien vært opptatt av at medlemmene skal bestemme og legge premissene. Et stort antall av medlemmene har tatt del i debatten ved å stille på medlemsmøter og si

Les flere artikler

Rødt + FrP = sant

Det har på nytt vært debatt om Bring Trucking. Denne gangen fordi de har etablert seg i Polen. Partiet Rødt og Lastebileierne raser. De mener at et statlig selskap som Posten ikke skal etablere seg i utlandet og argumenterer med at slike etableringer utkonkurrer norske arbeidsplasser. Da må jeg spørre: Tror de virkelig at det ville ha vært norske sjåfører som kjørte i rute mellom Norge og Polen dersom Bring Trucking lot være å etablere seg der? Selvfølgelig ville det ikke ha vært slik. Det ville sannsynligvis vært et polsk selskap eid av Post Nord, Deutsche Bahn eller andre store,

21. november 2019|

Rødgrønt Norge

Av og til får jeg spørsmål om hvorfor vi i Postkom engasjerer oss politisk. Svaret på det er ganske enkelt: Det gjør vi fordi politikk betyr noe for våre medlemmer – både på jobben og i fritiden. Erkjennelsen av at vi ikke løser alt gjennom tariffavtalene kom tidlig i Arbeiderbevegelsen, derfor var det fagforeninger som opprettet Arbeiderpartiet. Utviklingen av arbeidsplassene som Postkom organiserer er både styrt og avhengige av politiske vedtak.

18. oktober 2019|

Fagforbundet, her kommer vi!

Da er den formelle beslutningen tatt om å gå inn i Fagforbundet. Etter solid flertall i uravstemningene har vårt ekstraordinære landsmøte fattet den endelige beslutningen. Nå er det ingen vei tilbake, og det er jeg glad for. Det er en lang og tidkrevende prosess vi nå har lagt bak oss. Slik er det når organisasjonsdemokratiet skal virke. Helt siden vi startet prosessen har vi arrangert møter og gjennomført undersøkelser. Vi har hele veien vært opptatt av at medlemmene skal bestemme og legge premissene. Et stort antall av medlemmene har tatt del i debatten ved å stille på medlemsmøter og si

13. september 2019|
Les flere artikler