Ledelsen har ordet2018-05-24T11:28:32+02:00
13.sep 2019

Fagforbundet, her kommer vi!

Da er den formelle beslutningen tatt om å gå inn i Fagforbundet. Etter solid flertall i uravstemningene har vårt ekstraordinære landsmøte fattet den endelige beslutningen. Nå er det ingen vei tilbake, og det er jeg glad for. Det er en lang og tidkrevende prosess vi nå har lagt bak oss. Slik er det når organisasjonsdemokratiet skal virke. Helt siden vi startet prosessen har vi arrangert møter og gjennomført undersøkelser. Vi har hele veien vært opptatt av at medlemmene skal bestemme og legge premissene. Et stort antall av medlemmene har tatt del i debatten ved å stille på medlemsmøter og si

27.aug 2019

Kommunevalget

Kommunevalget er rett rundt hjørnet. Hvem som bestemmer i kommunene, er avgjørende for hvilke tjenester innbyggerne får.  Som fagforbund er Postkom opptatt av hvem som bestemmer både sentralt og lokalt, fordi det har konsekvenser for medlemmene. Liberaliseringen av posten ville ikke ha blitt gjennomført dersom det hadde vært et annet flertall på Stortinget. Selv om vi oftest er opptatt av det som skjer i rikspolitikken, så er også kommunepolitikken helt avgjørende for medlemmene i Postkom. Det er i kommunene de fleste av velferdstjenestene leveres. Det er i kommunene vi jobber og bor. Vi er opptatt av at kommunene skal levere

16.mai 2019

Postkom + Fagforbundet: Delta og bestem

Rett etter påske starter uravstemningen, der du skal ta stilling til om du støtter at Postkom skal bli en del av Fagforbundet. Et enstemmig forbundsstyre og et overveldende flertall i landsstyret har anbefalt dette. Nå er det opp til medlemmene å bestemme. Bak oss ligger en lang og grundig debatt i hele organisasjonen. Den organisasjonsmessige behandlingen startet på landsmøtet i 2016 og den kulminerer med vårens uravstemning. Vi har i fellesskap valgt ut aktuelle forbund, ogstilt krav til dem om det som er viktig for oss. Gjennom hele prosessen har vi fått innspill fra medlemmene om hva som må innfris.

Les flere artikler

Fagforbundet, her kommer vi!

Da er den formelle beslutningen tatt om å gå inn i Fagforbundet. Etter solid flertall i uravstemningene har vårt ekstraordinære landsmøte fattet den endelige beslutningen. Nå er det ingen vei tilbake, og det er jeg glad for. Det er en lang og tidkrevende prosess vi nå har lagt bak oss. Slik er det når organisasjonsdemokratiet skal virke. Helt siden vi startet prosessen har vi arrangert møter og gjennomført undersøkelser. Vi har hele veien vært opptatt av at medlemmene skal bestemme og legge premissene. Et stort antall av medlemmene har tatt del i debatten ved å stille på medlemsmøter og si

13. september 2019|

Kommunevalget

Kommunevalget er rett rundt hjørnet. Hvem som bestemmer i kommunene, er avgjørende for hvilke tjenester innbyggerne får.  Som fagforbund er Postkom opptatt av hvem som bestemmer både sentralt og lokalt, fordi det har konsekvenser for medlemmene. Liberaliseringen av posten ville ikke ha blitt gjennomført dersom det hadde vært et annet flertall på Stortinget. Selv om vi oftest er opptatt av det som skjer i rikspolitikken, så er også kommunepolitikken helt avgjørende for medlemmene i Postkom. Det er i kommunene de fleste av velferdstjenestene leveres. Det er i kommunene vi jobber og bor. Vi er opptatt av at kommunene skal levere

27. august 2019|

Postkom + Fagforbundet: Delta og bestem

Rett etter påske starter uravstemningen, der du skal ta stilling til om du støtter at Postkom skal bli en del av Fagforbundet. Et enstemmig forbundsstyre og et overveldende flertall i landsstyret har anbefalt dette. Nå er det opp til medlemmene å bestemme. Bak oss ligger en lang og grundig debatt i hele organisasjonen. Den organisasjonsmessige behandlingen startet på landsmøtet i 2016 og den kulminerer med vårens uravstemning. Vi har i fellesskap valgt ut aktuelle forbund, ogstilt krav til dem om det som er viktig for oss. Gjennom hele prosessen har vi fått innspill fra medlemmene om hva som må innfris.

16. mai 2019|
Les flere artikler