Ledelsen har ordet2018-05-24T11:28:32+02:00
15.mar 2019

Ja til Fagforbundet

Nå er det opp til medlemmene å avgjøre om Postkom skal bli en del av Fagforbundet. Det skjer i en uravstemning. Jeg er glad for at vi nå har landsstyrets anbefaling til medlemmene om sammenslutning med Fagforbundet. Vi har i svært stor grad fått innfridd kravene vi har stilt, og dette vil bli en god løsning for medlemmene i Postkom. Vi har sikret oss at organisasjonen og identiteten til Postkom blir ivaretatt i Fagforbundet. Kretsene består og det blir ingen endringer lokalt. I Fagforbundet sentralt får vi en egen avdeling som har ansvaret for saker som berører post- og logistikk-sektoren.

29.jan 2019

Krevende tider

Det er krevende tider for Postkom. Desto mer krevende utfordringene er, desto viktigere er det å ha god dialog med medlemmene, og det synes jeg vi har. I løpet av det siste halvåret har jeg deltatt på en rekke medlemsmøter rundt om i landet. Vi har stort sett hatt to budskap på disse møtene. Én - hvordan skal vi møte nedbemanningene som kommer på grunn av redusert postvolum og svak inntjening, og to - hvordan skal vi organisere Postkom i fremtiden. De to temaene er ulike, men de henger likevel tett sammen. Vi må tenke nytt rundt hvordan vi skal

28.nov 2018

Internasjonal transport er for billig

Vi lever i en verden hvor den globale vareflyten blir større og større. Råvarene blir hentet ett sted, bearbeidet og videreforedlet et helt annet sted og konsumert et tredje sted. Dette er en konsekvens av markedets enkle logikk – vi utvinner og produserer der det er billigst og selger varene der vi får den høyeste prisen. Dermed sitter man igjen med størst fortjeneste. En viktig faktor i denne vareflyten er billig transport – altfor billig transport vil jeg hevde. Prisen på transport er lav, og den presses nedover hver eneste dag. Resultatet er lavere lønninger for de som utfører transportoppdragene.

Les flere artikler

Ja til Fagforbundet

Nå er det opp til medlemmene å avgjøre om Postkom skal bli en del av Fagforbundet. Det skjer i en uravstemning. Jeg er glad for at vi nå har landsstyrets anbefaling til medlemmene om sammenslutning med Fagforbundet. Vi har i svært stor grad fått innfridd kravene vi har stilt, og dette vil bli en god løsning for medlemmene i Postkom. Vi har sikret oss at organisasjonen og identiteten til Postkom blir ivaretatt i Fagforbundet. Kretsene består og det blir ingen endringer lokalt. I Fagforbundet sentralt får vi en egen avdeling som har ansvaret for saker som berører post- og logistikk-sektoren.

15. mars 2019|

Krevende tider

Det er krevende tider for Postkom. Desto mer krevende utfordringene er, desto viktigere er det å ha god dialog med medlemmene, og det synes jeg vi har. I løpet av det siste halvåret har jeg deltatt på en rekke medlemsmøter rundt om i landet. Vi har stort sett hatt to budskap på disse møtene. Én - hvordan skal vi møte nedbemanningene som kommer på grunn av redusert postvolum og svak inntjening, og to - hvordan skal vi organisere Postkom i fremtiden. De to temaene er ulike, men de henger likevel tett sammen. Vi må tenke nytt rundt hvordan vi skal

29. januar 2019|

Internasjonal transport er for billig

Vi lever i en verden hvor den globale vareflyten blir større og større. Råvarene blir hentet ett sted, bearbeidet og videreforedlet et helt annet sted og konsumert et tredje sted. Dette er en konsekvens av markedets enkle logikk – vi utvinner og produserer der det er billigst og selger varene der vi får den høyeste prisen. Dermed sitter man igjen med størst fortjeneste. En viktig faktor i denne vareflyten er billig transport – altfor billig transport vil jeg hevde. Prisen på transport er lav, og den presses nedover hver eneste dag. Resultatet er lavere lønninger for de som utfører transportoppdragene.

28. november 2018|
Les flere artikler

Privacy Policy Settings