Postkom har akseptert høyeste bud på hytte nr 2 og nr 8 på Fagerfjell. Postkoms medlemmer har forkjøpsrett etter andelseiere i Fagerfjell Hyttegrend og kan tre inn i høyeste bud.

Postkom har akseptert høyeste bud slik:

Hytte nr 2 (Gnr 10, bnr.24, fnr. 5): kr 1 950 000

Hytte nr 8 (Gnr.10, bnr.24, fnr.15): kr 1 900 000

Andelseiere i Fagerfjell Hyttegrend A/L har forkjøpsrett før Postkoms medlemmer. Dersom ingen av andelseierne benytter seg av forkjøpsretten innen 2.juli 2019, kl.10.05 kan Postkoms medlemmer tre inn på høyeste bud..

Fristen for Postkoms medlemmer er fastsatt til fredag 5.juli kl.10.00.

Dersom flere medlemmer i Postkom er interesserte vil megler foreta en loddtrekning.

Forkjøpsrett må meldes direkte til DNB Eiendom i Kongsberg, tlf 414 36 037 eller e-post:

Knut.hobbelstad@dnbeiendom.no

Print Friendly, PDF & Email