Ungdomstillitsvalgte
Nyttig informasjon
Aktiviteter
Medlemskap

Postkom ung er ungdomsvirksomheten til Postkom. Dette omfatter alle medlemmer under 35 år.

Vi har et sentralt ungdomsutvalg bestående av fem medlemmer. De møtes flere ganger i året for å planlegge sentral og lokal aktivitet. Det har blitt utarbeidet en handlingsplan som skal gjelde for landsmøteperioden.

Alle kretsene har sin egen ungdomskontakt som skal sette fokus på ungdomsarbeidet lokalt. Enkelte av kretsene har også opprettet sine egne lokale ungdomsutvalg. Er du interessert i å bidra og engasjerer deg så kan du ta konktakt med din lokale kontakt eller leder av det sentrale ungdomsutvalget. 

Leder av Postkoms sentrale ungdomsutvalg er:

Marius Antonsen Weisæth
Mobil: 995 76 070
Epost: marius.antonsen.weisaeth@posten.no

Besøks- og postadresse:
Postkom
Møllergata 10
0179 Oslo


Vis større kart