Aktivitetsplan 2019

Ungdomsutvalgmøter  (Dette er møter for de som sitter i vårt sentrale ungdomsutvalg)

15. mars i Oslo, i sammenheng med kurs for utvalget.

Aktiviteter for medlemmer

Ungdomskurs- kurs for alle medlemmer under 35år

Kurs for medlemmer under 35 år: 6.-8. mars 2019

 • En gjennomgang av omstillingssituasjonen og avtaleverket i bedriftene fra en av våre forbundssekretærer.
 • Motivasjon og støtte i veien videre.  
 • Hvordan være klar til nye muligheter når omstillinger i jobben krever det?
 • Hvordan selge min kompetanse? Presentasjon av meg selv og jobbsøking.
 • Møte andre unge medlemmer fra hele landet.

Søknadsfrist 8. februar 2019, kurset foregår på Sørmarka.

Postkom dekker reise, kost og losji og du får tjenestefri med lønn for å delta.

Søknad om tjenestefri: Lever denne invitasjonen til din nærmeste leder. Kurset hjemler fri ifølge Hovedavtalen § 26 (medlemmer) og §52 (tillitsvalgte). Du må ha godkjennelse fra leder før påmelding.

Tjenestefrisøknad må være godkjent av leder før du melder deg på.

Påmelding: Send en mail med navn, mailadresse, telefonnummer, arbeidssted og navn på leder til cathrine.ertsas@postkom.no  Husk å skrive hvilket kurs du ønsker å delta på.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt.

Velkommen til kurs! 🙂

Mvh

Cathrine S. Ertsås
Forbundssekretær 
cathrine.ertsas@postkom.no
Tlf: 928 57 869

Sommerpatruljen 2019

LO arrangerer hvert år sommerpatruljen over hele landet i uke 26-28. LO og forbundene besøker ungdom  som er i jobb  og opplyser om hvilke rettigheter og plikter man har i arbeidslivet. Ta kontakt med din lokale ungdomskontakt om du ønsker å vite mer om sommerpatruljen-

Stand, medlemsmøter, lokale kurs osv.

Hvert år arrangerer Postkoms lokale ledd aktiviteter i sine nærområder, følg med på arbeidsplassen din for info og oppslag. Jeg legger ut det jeg får beskjed om her, men spør eventuelt din lokale tillitsvalgt  eller ungdomskontakten i din krets. 

Lokale ungdomsutvalg

Hver krets i Postkom har egne ungdomskontakter og har muligheten til å ha eget ungdomsutvalg. Er du interessert i å engasjere deg og/eller er nysgjerrig på mer info om det lokale arbeidet? Ta kontakt med ungdomskontakten i din krets. Kontaktinfo finner du under: Postkom Ung ->Ungdomskontakter.

LO og LOstat

LO og LOstat har mange aktiviteter både lokalt og sentralt. En del ting er gratis og en del koster penger. Enkelte aktiviteter er rene ungdomsarrangement og andre er åpne for medlemmer i alle aldre, andre igjen er forbeholdt tillitsvalgte på bestemte nivåer. Hva som gir rett til tjenestefri og hva du kan delta på er ikke alltid like enkelt å vite. Det enkleste er at hvis du ser noe som er interessant så spør du tillitsvalgte eller ungdomskontakten i din krets, eller meg 🙂 

Oversikt over LOstats kurs finner du her. Når det gjelder LO-aktiviteter så kan du se under ditt fylke her, mange lokale LOer har og egne Facebook-sider, i tillegg til egne ungdomssider. 

 

Handlingsplan 2017-2020

Postkom Ungdom ønsker å være et attraktivt tilbud til unge arbeidstakere i selskapene som Postkom organiserer i.  Postkom Ungdom vil gjennom skolering av unge medlemmer, økt satsning på rekruttering og videreutvikling av en god organisasjon være pådriver for ungdomsarbeidet innad i forbundet og sikre ungdom deltagelse på alle nivåer. 

 Postkom Ungdom skal arbeide for:

SKOLERING

 • Å øke kunnskapen om lov- og avtaleverk, spesielt arbeidsmiljøloven, blant unge medlemmer.
 • Å øke satsingen på tillitsvalgtskolering av ungdom.
 • Å utvikle en felles plattform for lokale ungdomskurs.
 • Å bidra til at det blir arrangert kurs og konferanser lokalt for ungdom.
 • Å arrangere ungdomskonferanser sentralt.

INFORMASJON

 • At aktuell informasjon blir formidlet til unge medlemmer gjennom å aktivt bruke nettsiden og sosiale medier.
 • At arbeidet som blir gjort av unge medlemmer synliggjøres.

VERVING

 • At forbundet alltid setter verving høyt på dagsorden i selskapene som Postkom organiserer i, særlig i forhold til unge arbeidstakere.
 • At Postkom er med på å forankre LOs aktiviteter både sentralt og lokalt.
 •  Å videreutvikle vervemateriell tilpasset unge arbeidstakere. Dette gjøres i sammenheng med vedtaket om eget ungdomsmedlemskap i Postkom.

DELTAGELSE

 • At Postkom skal være et attraktivt og inkluderende fagforbund for unge medlemmer.
 • At unge medlemmer sikres innflytelse gjennom tillitsverv og representasjon på alle nivåer i Postkom.
 • At alle kretser har ungdomsutvalg.
 • At Postkom er representert i LOs ungdomsutvalg i fylkene, LOs sentrale ungdomsutvalg, samt deltar på LOs arrangementer for ungdom
 • At vi deltar i de fora som er naturlige for oss å delta i, gjennom LO sine ulike utvalg og komiteer
 • At Postkom Ungdom samarbeider med ungdom i andre LO- forbund.