Nyttig informasjon

Nyttig informasjon2018-05-03T11:44:36+02:00

Ofte stilte spørsmål

Har jeg rett til fri i forbindelse med eksamen?2018-05-03T11:07:52+02:00

SVAR: Ja.

Postens personalhåndbok viser til:

§ 10 Eksamens- og lesedager

  1. Det gis permisjon med lønn på eksamensdager selv om eksamen foregår i fritiden. Slik permisjon gis for eksamen og deleksamen for arbeidstakere som tar etter- og videreutdanning etter virksomhetens behov.
  2. Det gis også permisjon med lønn ved hjemme-/gruppeeksamen selv om eksamen foregår i fritiden. Permisjonens lengde settes tilsvarende lengden av en ordinær eksamen i vedkommende fag. Der det ikke avholdes skoleeksamen eller vedkommende ikke selv kan velge mellom skoleeksamen og hjemme-/gruppeeksamen, gis permisjon til hjemmeeksamen i inntil 5 dager.
  3. Det gis permisjon med lønn 2 lesedager (arbeidsdager) for hver eksamensdag hvis eksamen har færre enn 10 vekttall. For eksamen som har 10 vekttall eller mer, gis 3 lesedager for hver eksamensdag. Lesedagene gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.
  4. Permisjon etter § 10 skal gis selv om utdanningen/eksamen ikke er direkte til nytte for stillingen/arbeidet vedkommende arbeidstaker har eller for statstjenesten i sin alminnelighet.
  5. Antall eksamensdager under § 10 pkt. 1 og 2 er begrenset til 4 pr. år for arbeidstakere som tar etter- og videreutdanning som har liten eller ingen betydning for virksomheten.
  6. Bestemmelsen gjelder også for midlertidig tilsatte som skal gjøre tjeneste av noen varighet.

 

Kan lederen min tvinge meg på jobb når jeg er syk?2018-05-03T11:08:28+02:00

SVAR: Nei. Alle arbeidstakere har rett til selv å vurdere om de er friske nok til å jobbe. Dersom man ikke føler seg frisk nok til å jobbe har man rett til å bruke egenmelding ved sykdom. Retten til egenmelding ved sykdom kan benyttes inntil fire ganger i året. I Posten er egenmeldingsperioden maksimalt 8 dager hver gang.

 

Kan jeg miste retten til å bruke egenmelding?2018-05-03T11:08:57+02:00

SVAR: Ja, brukes mer enn fire egenmeldinger i året kan arbeidsgiver kreve sykemelding fra lege ved fravær. I tillegg kan retten inndras ved mistanke om misbruk. Da må man vanligvis diskutere dette med arbeidstaker først.

 

Hvordan søke stipend?2018-05-03T11:09:27+02:00

SVAR: For å få stipend må du tilfredsstille en del kriterier. Du må ha fått innvilget stipend hos LO Stat før du kan bli tildelt stipend hos Postkom. Postkoms utdanningsstipend er ment som en ekstra økonomisk støtte utover det du får fra LO Stat. Du kan søke om stipend til både heltids- og deltidsstudium. Stipendordningene er ment å dekke faktiske kostnader knyttet til utdanning, og gjelder nær sagt all type utdanning som for eksempel; universitet, høyskole, fagbrev eller Datakortet. 

Ytterligere informasjon og søknadsskjema finner du her.

 

Hva er velferdspermisjon?2018-05-03T11:09:52+02:00

SVAR: Velferdspermisjon er fri med eller uten lønn. Typiske eksempler er deltakelse i idrettsmesterskap, redningstjeneste i frivillige organisasjonen eller sykdom eller dødsfall blant nærstående. Permisjonene er ikke en automatisk rettighet og må søkes om. Styrken på begrunnelsen avgjør ofte sjansen for godkjenning.

 

Har jeg krav på attest?2018-05-03T11:10:22+02:00

SVAR: Ja, alle har krav på attest. Arbeidsmiljøloven fastslår det. Loven beskriver også krav til minimumsinnhold i en slik attest. (AML §15 – 15)

Jeg har fått advarsel for å komme for sent. Hva betyr dette?2018-05-03T11:10:46+02:00

SVAR: At du ikke bør gjøre det igjen. En advarsel betyr vanligvis at dette er siste sjanse til å skjerpe seg før arbeidsgiver sier at nok er nok, og går til oppsigelse.

Nyttige linker

> Postkom Ungdom på Facebook

> LOs Jobbhåndbok  Et praktisk hefte som gir en kjapp innføring i fordelene med å være organisert

> LO Stat-kurs  Oversikt over LOstats  kurs og konferanser. Disse er gratis for Postkoms medlemmer, men vær obs på at noen av dem er forbeholdt tillitsvalgte på et visst nivå. 

> LOFavør Ung LOFavørs egne ungdomssider, her kommer du deg også lett til informasjon om de øvrige LOfavør-produktene

> UNI Youth Ungdomssidene til vår internasjonale fagforening 

> UNI Post & Logistics Vår internasjonale fagforening, nyhetssiden til vår sektor

> Arbeidsmiljøloven, ferieloven etc.  Diverse lover som berører deg i din arbeidshverdag

> Avtaler og overenskomster Gjeldene avtaler og overenskomster som berører Postkoms medlemmer

> Arbeidslivet.no En kunnskapsportal på nett som samler informasjon som gjelder arbeidslivet.

> Arbeidstilsynet En nyttig side med informasjon og lover som gjelder i arbeidslivet