Ungdomsutvalget

Marius Antonsen Weisæth
Leder av utvalget
Midt-Norge krets
Epost: marius.antonsen.weisaeth@posten.no

 

Sør- og Vestlandet krets
Christine Marie Mowinckel Fagg
Epost: christine.fagg@posten.no

Cathrine Nordhus
LO Finans krets
Epost: cathrine.nordhus@dnb.no

 

 

Markus Gabrielsen
Nord-Norge krets
Epost: markus.gabrielsen@posten.no

 

 

Helene Bøe
Østlandet krets
Epost: helene.boe@posten.no

 

 

Andreas Wang
Oslo, Akershus og Østfold krets
Epost: andreas_w92@hotmail.com

 

 

 

Cathrine Sæther Ertsås
Kontaktperson forbundskontoret
Epost: cathrine.ertsas@postkom.no
Telefon: 928 57 869

 

Ungdomskontakter

Hver krets har en ungdomskontakt som har ansvaret for det lokale ungdomsarbeidet. Her finner du den som er ansvarlig i din krets: 

Midt-Norge Krets
Marius Antonsen Weisæth
Epost: marius.antonsen.weisaeth@posten.no

 

 

Sør- og Vestlandet krets
Christine Marie Mowinckel Fagg
Epost: christine.fagg@posten.no

Nord-Norge krets
Markus Gabrielsen
Epost: markus.gabrielsen@posten.no

 

 

Oslo, Akershus og Østfold krets
Andreas Wang
Epost: andreas_w92@hotmail.com

 

 

Østlandet krets
Helene Bøe

Epost: helene.boe@posten.no

 

 

LO Finans krets
Cathrine Nordhus
Epost: cathrine.nordhus@dnb.no

 

 

 

> Velkommen som ungdomskontakt i Postkom