Forbundsstyret i Postkom har i dag vedtatt å innstille på at Postkom skal gå inn i Fagforbundet. Forbundsstyret har gjort en helhetsvurdering og mener at Fagforbundet totalt sett vil være det beste valget for Postkom.

Landsstyret vil behandle denne innstillingen på sitt ekstraordinære møte 27. februar. Der vil det også bli gitt en grundig orientering om bakgrunnen for forbundsstyrets innstilling. Det vil også komme en mer utfyllende orientering til medlemmene om hvordan Fagforbundet har innfridd våre krav i løpet av neste uke.

– Jeg har informert HK i Norge om vedtaket, og jeg har orientert Fagforbundet om at vi har innstilt på å gå inn i forbundet. Dette vil bli en god og fremtidsrettet løsning for Postkom, sier forbundsleder Odd Christian Øverland. 

Fagforbundet har også det mangslungne ved seg, lik Posten, ved å være til stede i hver en liten kommune og bygd, og selvsagt på de større stedene, utdyper han.

I tillegg har kompetanse og tilstedeværelse i Spekter-området, og organisering innen offentlig sektor og i bedrifter med statlig og offentlig eierskap, vært viktig for Postkom.

– Det er veldig mye bra å si om begge forbundene, og mange grunner til at forbundsstyret falt ned på Fagforbundet. Kompetansen, den faglige politiske styrken og ikke minst størrelsen har vært viktig. Samtidig er det viktig å få frem at dette arbeidet har gitt meg, og de øvrige forbundsstyremedlemmer, et svært godt inntrykk av Handel og Kontor, understreker Øverland.

Den videre behandlingen av saken:
27. februar – Landsstyret behandler forslaget om å gå inn i et annet forbund
23. april – 3. mai – Uravstemning, dersom landsstyret har anbefalt å gå inn i annet forbund