Av og til får jeg spørsmål om hvorfor vi i Postkom engasjerer oss politisk. Svaret på det er ganske enkelt: Det gjør vi fordi politikk betyr noe for våre medlemmer – både på jobben og i fritiden. Erkjennelsen av at vi ikke løser alt gjennom tariffavtalene kom tidlig i Arbeiderbevegelsen, derfor var det fagforeninger som opprettet Arbeiderpartiet. Utviklingen av arbeidsplassene som Postkom organiserer er både styrt og avhengige av politiske vedtak.

Det bør være nok å nevne postlov, postdirektiv og selvfølgelig kampen mot privatisering og oppsplitting av Posten. De ansatte i DNB er også helt avhengig av politikken som føres, hvor statens eierandel sikrer at hovedkontoret forblir i Norge, som ett eksempel – og finanspolitikken påvirker de norske bankenes konkurransekraft mot kundene.

Politikk betyr også mye i skjæringspunktet mellom jobb og fritid. Barnehager, pensjon, gratis helsevesen og skole er eksempler på gode rammer rundt de yrkesaktives jobbsituasjon, og de gjør det mulig å leve det livet man ønsker når man ikke er på jobb.

Mange medlemmer engasjerer seg i politikk også utover det vi gjør gjennom Postkom. Det er bra! Mange av våre tillitsvalgte og medlemmer kom inn i kommunestyrer og fylkesting fra ulike partier. Jeg vil gratulere dem med det, og ønske dem lykke til med innsatsen de neste fire årene.

I kommunevalget styrket den rødgrønne blokken seg. Det betyr at vi i svært mange kommuner og de aller fleste byene får ordfører fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet med støtte fra de andre rødgrønne partiene. Det er bra for innbyggerne og det er bra for de ansatte i kommunene. Det er også et klart signal til regjeringspartiene om at folk ikke vil ha mer av den politikken de fører.

Miljø var den store vinnersaken i årets valg. Det må også vi i fagbevegelsen ta innover oss; dersom vi ikke spiller på lag med miljøet, spiller vi ikke på lag med framtida. Miljøsaken vil prege den politiske debatten i årene som kommer. Arbeiderbevegelsens og miljøbevegelsens verdier må gå hånd i hånd. Vi kan rett og slett ikke leve med at det skal være en konflikt mellom miljø og arbeidsplasser. Derfor må vi finne løsninger som sørger for at det grønne skiftet skaper nye arbeidsplasser og rettferdig fordeling av godene. Dette betyr ikke at vi skal skru igjen oljekranene i Nordsjøen, men vi må sørge for at fossile energikilder fases ut samtidig som fornybare fases inn. Norge bør ha de aller beste forutsetninger for å være i front i en slik utvikling. Vi er allerede store på fornybar energi og vi har kompetanse fra oljeindustrien som også kan brukes på utbygging av fornybar energi i Norge og i resten av verden. I Arbeiderbevegelsen har vi alltid skuet fremover, og målet har alltid vært en bedre fremtid for vanlige folk. Slik skal det fortsatt være!

Når vi ved årsskiftet går inn i Fagforbundet, så tar vi med oss vår tradisjon med å engasjere oss politisk. Det er også en tradisjon som er dypt forankret i Fagforbundet. Nå får vi muligheten til å ta del i debattene der. Jeg er sikker på at det vil være berikende både for oss og dem, når vi snart blir et større vi.

Print Friendly, PDF & Email