Det har på nytt vært debatt om Bring Trucking. Denne gangen fordi de har etablert seg i Polen. Partiet Rødt og Lastebileierne raser. De mener at et statlig selskap som Posten ikke skal etablere seg i utlandet og argumenterer med at slike etableringer utkonkurrer norske arbeidsplasser. Da må jeg spørre: Tror de virkelig at det ville ha vært norske sjåfører som kjørte i rute mellom Norge og Polen dersom Bring Trucking lot være å etablere seg der?

Selvfølgelig ville det ikke ha vært slik. Det ville sannsynligvis vært et polsk selskap eid av Post Nord, Deutsche Bahn eller andre store, internasjonale aktører som hadde tatt over frakten. Dette er konsekvensen av at lønnsnivået er høyere i Norge enn i de fleste andre land. Det gjør at vi taper konkurransen om denne typen arbeidsoppgaver i de internasjonale markedene. Det kan vi mislike, men da må vi jobbe for å endre lovverket for grensekryssende transport. Samtidig må vi sørge for at de som kjører i Norge, forholder seg til de lover og regler som gjelder her. Selv ikke en utmelding fra EØS ville ha forandret på dette.

Hvorfor etablerer Posten Norge seg i Polen? Jo, fordi selskapet på den måten kan bringe post- og pakkevolumer inn i det norske nettverket, og dermed skape norske arbeidsplasser. Arbeidsplasser som har tariffavtale og arbeidstakere som er organisert. Dersom Posten ikke hadde tatt dette grepet, ville store volumer havnet hos andre transportører, som i Norge ofte er små selskaper og enkeltmannsforetak som ikke må forholde seg til Arbeidsmiljøloven eller tariffavtaler. Det ville ikke skapt bedre arbeidsforhold og -betingelser i den norske transportbransjen.

Postkom står i første rekke i kampen mot sosial dumping og useriøse aktører. Derfor er vi opptatt av at vi skal ha et organisert arbeidsliv i Norge, at kabotasjeregler ikke brytes, at hviletid overholdes, at sikkerheten ivaretas og at tarifflønn betales for oppdrag som utføres i Norge. Dette har vi allerede strenge regler for i hele EØS-området, men i Norge mangler vi politisk vilje til å bruke ressurser på kontrollapparatet. Både Statens vegvesen, Arbeidstilsynet og politiet må få mer ressurser til å påse at lovverket overholdes, og brudd på regelverket bør straffes hardt. Jeg er sikker på at slike prioriteringer ville ha gitt et konkurransefortrinn både til norske og polske sjåfører i Bring. Er du seriøs og overholder regelverket, skal du ikke bli utkonkurrert av de som bryter det. Postkom står sammen med våre søsterforbund i kampen for å få strengere og mer tydelige reguleringer for å redusere sosial dumping ytterligere.

Noe av det mest besynderlige i debatten om Bring, er at tidligere generalsekretær i Frp, Geir A. Mo, som nå er leder av Lastebileierforbundet, og Bjørnar Moxnes, som er leder i Rødt, nærmest omfavner hverandre i retorikk og uttrykte målsettinger. Jeg kan til en viss grad forstå Mos argumentasjon. Han kommer fra et parti som vil splitte opp og selge Posten og Bring, og han tror kanskje at det vil gi noen muligheter for medlemmene i Lastebileierforbundet. At Moxnes vil kvele et seriøst, statseid selskap som følger lover, regler og tariffavtaler, er derimot helt ubegripelig.

Print Friendly, PDF & Email