Når du leser dette er årets tariffoppgjør i full gang. Forhandlingene for post og bank starter rett over påske. I Postkom har vi gode tradisjoner for at medlemmene deltar aktivt i utformingen av kravene vi stiller, noe dere også har gjort i år. Det gir styrke til våre krav.

I år vedtok LO samordnet oppgjør i LO/NHO-området. Medlemmene i Postkom er ikke direkte berørt av disse forhandlingene, men vi er opptatt av resultatet. Det legger nemlig malen for de andre oppgjørene. Og i år valgte vi samordnet for å få gjennomslag for forbedringer i AFP-ordningen. Det man blir enige om i LO/NHO-området, vil være førende for oppgjørene i Spekter og finans.

I tillegg til generell lønnsøkning er pensjon og AFP de viktigste kravene som er spilt inn fra medlemmene i Postkom. Derfor vil vi kreve en bedre AFP enn i dag. Et av de hullene som må tettes er at man risikerer å miste hele AFP-tillegget, dersom en går fra en tariffbundet bedrift til en arbeidsplass uten tariffavtale. For Postkom er det særdeles viktig at AFP opprettholdes og styrkes i en tid hvor vi står ovenfor store omstillingsprosesser innenfor de områdene vi organiserer. Vi kan ikke ha en ordning hvor man risikerer å miste både jobben og opparbeidede pensjonsrettigheter samtidig, derfor er dette det viktigste kravet i årets oppgjør i tillegg til lønnsøkning.

Etter noen magre år går norsk økonomi bedre. Det betyr at det er rom for reallønnsøkning. Norske arbeidstakere er ansvarlige, ved at vi viser moderasjon i nedgangstider. Det motvirker arbeidsledighet og nedgangstidene blir kortere. Men nå som norsk økonomi går bra, så skal vi også ha vår del av den økte verdiskapingen. Derfor krever vi at lønnsoppgjøret i år gir oss økt kjøpekraft. Vi krever reallønnsvekst for alle, og vi mener at de som har blitt hengende etter med de laveste lønningene skal få mest. Det er solidaritet i praksis.

I tillegg til lønn og pensjon, er det alltid vårt mål å gjøre også det øvrige avtaleverket bedre. En av de sakene mange har spilt inn gjelder antallet seniordager. Opprettholdelsen av disse vil være et prioritert mål i oppgjøret.

Lønnsoppgjøret kalles ofte vårens vakreste eventyr. Jeg tror imidlertid at dette oppgjøret kan bli tøffere enn på mange år. Arbeidsgiverne ønsker å holde igjen både på lønn og pensjon, så faren for streik i privat sektor er stor. Det er derfor viktig at vi i fagbevegelsen står samlet om kravene, og er villige til å ta konflikten om nødvendig. Samtidig viser historien at vi alltid lander et oppgjør til slutt. Postkom og resten av LO skal stå samlet om kravene og vise at sammen er vi sterke.

Odd Christian Øverland
forbundsleder

Print Friendly, PDF & Email