Postkoms hytte ”Sandalen” i Hyllestad kommune skal selges. Sandalen ligger flott til ved innløpet av Sognefjorden i Ytre Sogn, ved Skifjorden.

Postkoms medlemmer har forkjøpsrett.

Medlemmer i Postkom har forkjøpsrett ved salg av eiendommen. Etter endt budrunde/aksept av bud lyses forkjøpsretten ut internt for medlemmer med en frist satt til kl. 12.00 tredje virkedag etter budaksept. Skulle flere medlemmer ønske å tre inn i budet, vil dette bli avgjort med loddtrekning foretatt av megler.

Dersom budgiver med høyeste aksepterte bud er medlem av Postkom, vil eiendommen ikke bli utlyst på forkjøpsrett og andre medlemmer vil ikke ha mulighet til å tre inn i budet.

Salgsoppgave og ytterligere informasjon om eiendommen:

https://bolig.eiendomsmeglervest.no/Eiendom/BBBC06B4-0902-48E7-95DC-59A6C0A4D39F

Megler er Trond Lorentzen i Eiendomsmegler Vest
E-post: trond.lorentzen@emvest.no
Telefon 952 65 917