LO Finans Postkom har gjennomført uravstemning om de skulle gå til Fagforbundet eller Handel og Kontor. 90 % av medlemmene stemte for Fagforbundet, og deltakelsen var på 70 %. Det betyr at LO Finans Postkom følger resten av Postkom inn i Fagforbundet.

– Jeg er glad for at resultatet ble solid som det gjorde. Det betyr medlemmene er samlet om å gå inn i Fagforbundet. Jeg er overbevist om at dette blir en god løsning for oss. Nå får vi et stort og sterkt forbund i ryggen, som har lovt å satse på oss, uttaler leder i LO Finans Postkom Jannicke Skaanes.

Neste uke skal et ekstra ordinært landsmøte i Postkom fatte den endelige beslutningen om at hele Postkom går inn i Fagforbundet.

Print Friendly, PDF & Email