EUs transportministre har foreslått at det skal være strengere regler for kabotasjekjøring, samt strengere regler på hviletid og tilrettelegging for at det skal bli enklere for myndighetene å føre tilsyn med regelverket.

– Mange hadde fryktet at EU skulle lande på et mer liberalt regelverk som åpnet for mer kabotasje. Det er derfor gledelig at EUs transportministre har gått i motsatt retning, slik Postkom har til orde for, uttaler forbundsleder Odd Christian Øverland.

Forslagene som nå ligger på bordet er ikke ferdigbehandlet, men skal behandles i EU-parlamentet og i EU-kommisjonen, før endelig vedtak fattes.

Forslaget fra EUs transportministere innebærer:

– At det ikke blir utvidelse av mulighet for kabotasje, men en innstramning på at det må gå minst 5 dager mellom hver kabotasjeperiode.
– Utenlandske sjåfører skal returnere til hjemlandet minst hver fjerde uke.
– Den ukentlige hviletiden skal tas andre steder enn i førerhuset.
– Nye smarte fartsskrivere tas i bruk, for å lette myndighetenes kontrollmuligheter.

Les også: Internasjonal transport er for billig

Print Friendly, PDF & Email