Strengere regler for kabotasje?

EUs transportministre har foreslått at det skal være strengere regler for kabotasjekjøring, samt strengere regler på hviletid og tilrettelegging for at det skal bli enklere for myndighetene å føre tilsyn med regelverket.

– Mange hadde fryktet at EU skulle lande på et mer liberalt regelverk som åpnet for mer kabotasje. Det er derfor gledelig at EUs transportministre har gått i motsatt retning, slik Postkom har til orde for, uttaler forbundsleder Odd Christian Øverland.

Forslagene som nå ligger på bordet er ikke ferdigbehandlet, men skal behandles i EU-parlamentet og i EU-kommisjonen, før endelig vedtak fattes.

Forslaget fra EUs transportministere innebærer:

– At det ikke blir utvidelse av mulighet for kabotasje, men en innstramning på at det må gå minst 5 dager mellom hver kabotasjeperiode.
– Utenlandske sjåfører skal returnere til hjemlandet minst hver fjerde uke.
– Den ukentlige hviletiden skal tas andre steder enn i førerhuset.
– Nye smarte fartsskrivere tas i bruk, for å lette myndighetenes kontrollmuligheter.

Les også: Internasjonal transport er for billig

2018-12-05T16:38:46+00:00

Privacy Policy Settings