I dag ble statsbudsjettet for 2020 lagt frem. Postkom reagerer på at regjeringen foreslår 124 millioner i utbytte fra Posten Norge, samtidig som Posten Norge er midt i store omstillinger hvor cirka 2000 skal nedbemannes.

Foto: Ole Palmstrøm

– Vi har krevd at det ikke skal tas ut utbytte fra Posten når vi står midt i en av de største omstillingene vi har hatt. I løpet av 2020 vil rundt 2000 ansatte bli nedbemannet, da må selskapet ha ressurser til å gjennomføre gode omstillingsprosesser, uttaler Odd Christian Øverland leder i Postkom.

Det blir i statsbudsjettet satt av 617,4 millioner til kjøp av ulønnsomme posttjenester. Av det som er knyttet til postdistribusjon og grunnleggende banktjenester i landpostnettet er det avsatt 449 millioner. De resterende 168,4 millionene vil gå til avisdistribusjon på lørdager samt til delvis avisomdeling de dagene Posten ikke vil dekke etter omlegging til annenhver dag postomdeling fra 1. juli 2020.

– Det ser ut at beløpet som er avsatt til kjøp av ulønnsomme posttjenester er i tråd med behovet. Samtidig må vi være klar over at brevvolumfallet kan bli større enn beregnet, spesielt når vi ikke vet fullt ut konsekvensen av omleggingen til omdeling annenhver dag, sier Øverland.

Print Friendly, PDF & Email