Foto: Morten Hansen

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det både skal forhandles om lønn, men også andre goder som ligger i avtaleverket. Postkom ønsker i den anledning innspill og engasjement fra medlemmene.

Det er utarbeidet et eget debatthefte for tariffoppgjøret. Heftet er sendt ut til kretsene og vil bli brukt på arbeidsplassen og medlemsmøter fremover. Enkelte grupper har mottatt debattheftet på mail. Dere kan sende inn individuelt eller som gruppe. Eksempel på innspill er: lønn, ubekvemstillegg, kompetansefremmende tiltak og pensjon, men alle gode ideer mottas med takk. Ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgt for nærmere informasjon og hefte for utfylling.

Engasjement og god deltakelse fra medlemmene når det gjelder innspill til tariffoppgjøret gir oss ekstra styrke inn i forhandlingene. Fristen for å sende inn svar er 1. mars.