Ett overveldende flertall i landsstyret vedtok i dag at de ønsker at Postkom skal gå inn i Fagforbundet. Det betyr at saken blir lagt ut til uravstemning. – Jeg er glad for at landsstyret har tatt et klart standpunkt. Nå er det opp til medlemmene å bestemme, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

De to forbundslederne Odd Christian Øverland og Mette Nord var fornøyd med vedtaket.

Landsstyret har i dag hatt en grundig gjennomgang av hvordan Fagforbundet har innfridd Postkoms krav. Det ble også redegjort for hvorfor forbundsstyret hadde konkludert med Fagforbundet fremfor de andre som har blitt vurdert i prosessen.

I løpet av kort tid vil det bli utarbeidet materiell som skal gi medlemmene utfyllende informasjon, slik at de har grunnlag for å ta stilling til saken i en uravstemning. I tillegg vil det bli avholdt informasjonsmøter i hele landet. Medlemmene oppfordres også til å ta del i debatten og stille spørsmål på vår egen Facebook-side «Veien videre».

– Vår anbefaling til medlemmene er klar – Postkom vil være best tjent med å gå inn i Fagforbundet. Kravene vi har stilt er i all hovedsak innfridd. Våre medlemmer vil bli godt ivaretatt som en del av Fagforbundet, uttaler Øverland.

Leder av Fagforbundet Mette Nord holdt et innlegg på møtet etter at landsstyret hadde fattet sitt vedtak.

– Vi setter umåtelig pris på at dere anbefaler Fagforbundet. Vi har sammen en unik samlet kompetanse. Sammen er vi sterkere enn hver for oss, sa Mette Nord.

Uravstemningen vil bli avholdt i tidsrommet 23. april til 3. mai. Det vil først bli en elektronisk avstemning frem til 27. april, deretter vil det bli anledning til å stemme på papir for de som ikke har hatt anledning til å delta elektronisk. Dersom uravstemningen konkluderer med et ja vil det bli avholdt et ekstraordinært landsmøte i august.

Print Friendly, PDF & Email