Arbeiderbevegelsen kan være stolt av sin historie, ikke minst i Norge og Norden. Fagbevegelsen har i tett samarbeid med den politiske delen av arbeiderbevegelsen skapt det velferdssamfunnet vi lever i. Men vi kan ikke bli værende i historien, vi må videre. Vår styrke har vært og er evnen til å se fremover, og ta små skritt i retning av et bedre samfunn. Uten denne viljen til utvikling, ville vi ikke hatt dagens velferd. Men om vi for 100 eller 50 år siden hadde forlangt det vi i dag har oppnådd, ville vi ikke blitt tatt seriøst, og vi hadde tapt slaget før kampen hadde begynt.

Dette må vi ta lærdom av inn i en ny tid. Vi må passe på at ikke vi ender opp som de konservative, som er fornøyd med det vi har oppnådd og idylliserer «de gode» gamle dager. Ting var ikke bedre før. De var dårligere. Det kommer også dagens nåtid til være i framtida, dersom våre ideer vinner frem.

Det forutsetter at vi er realistiske og forholder oss til endringene i samfunnet rundt oss. Vi må definere utfordringene, og vi må ha svarene. Vi skal ikke stoppe utviklingen, vi skal styre den.

Men det er ikke lett å styre i en verden hvor det kortsiktige og populistiske råder. Der løgner presenteres som vedtatte sannheter, og pressen tidvis er mikrofonstativ for den ene politiske klovnen etter den andre. Når noen sier at de kaller en spade for en spade, kan du være sikker på at det ikke er en spade de snakker om.

Hittil har det vært høyrepopulistene som har fått råde med forenklede utsagn, og dessverre er det mange som tror på deres usanne påstander. Vårt svar skal ikke være venstrepopulisme, hvor vi gir folk falske håp om en bedre framtid og hevder at alt samtidig kan forbli som det var. Vårt svar må ha i seg realitetene om at forbedring krever forandring.

I vår historie har mennesker blitt erstattet med maskiner. Enkeltes svar på det var å ville knuse maskinene, de var datidens populister. I dag ser vi at maskinene har gitt oss velferd, og ikke færre arbeidsplasser, men flere. Enkelte møter også dagens utvikling med å si «knus robotene» og «stopp digitaliseringen». Jeg mener disse svarene er like feil som det var å ville knuse maskinene. Kampen må stå om hvilke nye arbeidsplasser som skal skapes og om at de verdiene robotisering og digitalisering skaper som skal komme hele folket til gode.

Vårt svar må fylles med det som er relevant for vår tid og den framtida vi vil skape. Vi lever i en urolig tid. Det er nettopp i urolige tider verden forandres. Da er vår oppgave å forandre den til noe bedre. Vi vil ha utvikling, vi vil fremover, ikke «på stedet hvil»!

Odd Christian Øverland
forbundsleder

Print Friendly, PDF & Email