Forbundsstyret i Postkom har i dag gjennomgått tilbakemeldingene fra de tre aktuelle forbundene å gå inn i. De konkluderer med at det er kun to av forbundene som i tilstrekkelig grad innfrir Postkoms krav. Det betyr at Fellesforbundet er ute.

– Jeg har informert Fellesforbundet om vedtaket, og jeg har orientert Fagforbundet og HK i Norge om at vi trenger mer tid og samtidig få svar på noen uavklarte spørsmål, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

Frem til ekstraordinært forbundsstyre i midten av februar vil Postkom avklare uavklarte spørsmål med de to gjenværende forbundene – Fagforbundet og HK i Norge.

– Det er en helhetsvurdering som gjør at vi konkluderer som vi har gjort. Vi ser nå at vi må bruke litt mer tid på prosessen enn opprinnelig planlagt. Det som likevel ligger fast, er at landsstyret skal få seg forelagt en innstilling hvor vi anbefaler ett forbund den 27. februar. Den må også inneholde en begrunnelse for hvorfor vi valgte dette forbundet og ikke de to andre, uttaler Øverland.

Den videre behandlingen av saken:
13. februar – Ekstraordinært forbundsstyremøte innstiller på vedtak til landsstyret
27. februar – Landsstyret behandler forslaget om å gå inn i et annet forbund
23. april – 3. mai – Uravstemning, dersom landsstyret har anbefalt å gå inn i annet forbund

Print Friendly, PDF & Email