Forbundsstyret i Postkom har bestemt den videre prosessen knyttet til Veien videre. Forbundsstyret har også vedtatt at Postkom skal fortsette dialogen med tre aktuelle forbund.

De tre forbundene er:
• Fagforbundet
• Fellesforbundet
• Handel og Kontor

– Forbundsstyret er enige om at det er disse forbundene som best kan ivareta de kravene Postkom har stilt. Nå vil vi gå i dybden med disse, og vi har som mål å anbefale ett av dem på vårt neste forbundsstyremøte i januar, uttaler forbundsleder Odd Christian Øverland.

Den videre behandlingen av saken:
31. januar – Beslutte innstilling til landsstyret om hvilket forbund Postkom skal bli en del av.
27. februar – Landsstyret behandler forslaget om å gå inn i et annet forbund
23. – 30. april – Uravstemning, dersom landsstyret har anbefalt å gå inn i annet forbund

– Det vil i hele perioden frem til uravstemning bli satset på informasjon, slik at medlemmene får et godt beslutningsgrunnlag. Det vil bli medlemsmøter, skriftlig informasjon i alle kanaler og en grundig dekning i Posthornet, sier Øverland.