Odd Christian Øverland, forbundsleder i Postkom. Foto: Ole Palmstrøm

Postkom setter nå i gang en debatt om forbundets framtid. – Skal vi fortsette alene eller forene kreftene i et større forbund? Forbundslederen er opptatt av at medlemmene skal ha gjennomslagskraft både i selskapene der de jobber og i samfunnet for øvrig. 

Slik begrunner forbundsleder Odd Christian Øverland hvorfor det er nødvendig med debatt nå:

– Samfunnet vi lever i er i konstant forandring. Bruk av post- og banktjenester er endret radikalt de siste årene, og endringene vil fortsette i minst like stort tempo. Vi vet ikke alt om framtida, men det vi kan si med sikkerhet er at det kommer til å bli færre ansatte i Posten Norge og DNB. Det betyr at vi som forbund kommer til å bli mindre med årene. Vi må derfor ta debatten om hvorvidt et mindre forbund har den nødvendige slagkraften som skal til for å møte framtidas utfordringer.

– Men kan ikke Postkom klare seg på egen hånd?

– Økonomisk kan vi klare oss, men det holder ikke å være rik dersom man ikke har gjennomslagskraft. Med god organisasjonsgrad kan vi nok opprettholde vår innflytelse i Posten Norge, men mange av endringene vil også i framtida være politisk styrt, og da trenger vi kanskje et større forbund i ryggen om vi vil oppnå den politiske tyngden som skal til.

– Har du allerede bestemt deg?

– Nei, men jeg heller i retning av å gå inn i et eksisterende forbund. Det gjør jeg fordi jeg mener det er tid for endring, og fordi dette er en enklere prosess enn de sammenslåingsprosjektene vi har vært en del av tidligere. Selv om jeg mener dette, er det viktig at alle tillitsvalgte er lydhøre for de argumentene som kommer fra vanlige medlemmer. Verken jeg eller forbundsstyret har oversikten over alle plusser og minuser, men nå inviterer vi til debatt for å få fram argumentene.

– Risikerer vi at medlemskontingenten blir høyere?

– Det risikerer man alltid. Enten vi er et eget forbund eller går sammen med andre, må vi ha inntekter nok til å sørge for god medlemspleie og -service.  Men dersom medlemmene mener det er viktig å unngå høyere kontingent, så må vi selvsagt ta hensyn til det.

– Dersom Postkom går inn i et eksisterende forbund, hva er viktig for deg å ivareta?

– At vi får gjennomslag for de sakene som er viktigst for våre medlemmer og at vi opprettholder god kompetanse på de bransjene vi organiserer i. Vi kan post og bank, og det må vi kunne også i framtida. Og selvsagt; at vi opprettholder gode medlemstilbud og god service. Det vet jeg at medlemmene er opptatte av.

– Bør Postkom ha noen absolutte krav i forhandlinger med et annet forbund?

Nei, det kommer sjelden noe godt ut av absolutte krav, men jeg oppfordrer alle medlemmer til å delta i debatten og si ifra om hva som er viktig for dem, slik at vi har prioriteringene klare når vi eventuelt går i dialog med et annet forbund.

– Hvilke forbund kan være aktuelle?

– Det er mange forbund vi kan passe sammen med, så jeg har ingen bestemt oppfatning om det. For egen del er jeg derimot krystallklar på at vi fortsatt skal være en del av LO-familien. Det er i LO vi hører hjemme, både politisk og kulturelt.

– Hva blir prosessen videre?

– Nå skal vi ha debatt, både i forkant av og under landsmøtet. Jeg ønsker å bidra til at det blir en god og kunnskapsbasert debatt. Etter landsmøtet er det det nye forbundsstyret som må konkludere om prosessen videre. Uansett må en eventuell overgang til et annet forbund behandles i en uravstemning. Det er medlemmene som har det siste ordet.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Print Friendly, PDF & Email