Ann Elisabeth Wirgeness, kretsleder for Buskerud, Vestfold og Telemark. Foto: Ole Palmstrøm

– Jeg har vært i tvil, men har landa på at det er riktig at Postkom blir del av et større forbund, sier kretsleder Ann Elisabeth Wirgeness. 

Wirgeness er kretsleder for Buskerud, Vestfold og Telemark, og hun sier at hun aller helst hadde sett at Postkom kunne fortsatt som nå, men at utviklingen ubønnhørlig går i feil retning. Derfor mener hun det er riktig å gjøre et stort og grunnleggende grep nå mens man har økonomi og handlingsrom til det.

– Jeg er bekymra over medlemsnedgangen. Vi blir små, noe vi kan leve med på kort sikt, men neppe framover. Som følge av medlemsnedgangen blir vi også færre frikjøpte tillitsvalgte, noe som vil gjøre at det blir vanskeligere å yte den servicen medlemmene fortjener og er vant til, sier kretslederen.

Endringer. Wirgeness peker på store endringer som alle drar i gal retning for Postkom: Bortfall av lørdagspost, bortfall av A-post som vi kjenner det i dag, færre distribusjonsdager og en generell usikkerhet om hva politikerne vil med Posten, gjør at medlemmene blir borte raskere enn Postkom klarer å fylle på med nye. Medlemstallet går nedover, og også den viktige organisasjonsgraden går i feil retning. Og denne utviklingen vil øke på framover, framholder Ann Elisabeth Wirgeness.

Lokal forankring. – Hvis Postkom skal gå inn i et annet forbund, er det aller viktigste at vi er gjenkjennelige for medlemmene. Vi må opprettholde vår gode lokale organisasjon og sikre den sterke lokale forankringen, slik at det fortsatt er kort vei mellom medlem og tillitsvalgt, sier Wirgeness, som ikke er like opptatt av spørsmålene om kontingentstørrelse, forsikringer og feriehytter.

– Dette finner vi ut av og løser. Det viktigste er at Postkom også i framtida kan gi sine medlemmer best mulig service og oppfølging over hele landet, sier hun.

Kretslederen har foreløpig ikke noen mening om hvilke LO-forbund hun synes er aktuelle for Postkom å bli en del av. Det må avklares gjennom prosessen, og først må medlemsdemokratiet ta stilling til om forbundet skal fortsette alene, eller jobbe for å bli del av et annet forbund.

– Men vi bør ikke bruke for mye tid på dette. I løpet av et par år bør det avklares hva som skjer. Vi må ta grep nå mens vi har både økonomiske og menneskelige ressurser, sier Ann Elisabeth Wirgeness.

Print Friendly, PDF & Email